Tillämpningar

Takdukar av den elastiska tätskiktsmembranen PRELASTI är bästa materialet mot fukt, aktivt nedfall, hårda vindar och appliceras med fördel på plana eller låglutande tak. Påbyggnader kan göras med stenplattor, träkonstruktioner, solfångare, 'gröna tak' och liknande.  

För att hindra fuktintrång och markradongas eller minska vattentryck under huset, kan vid nybyggnation membranen också läggas under husgrunder och uppför grundmurar. Membranen  levereras helsvetsad men kan även svetsas i skarvarna med hetluft. Ingen öppen eld används dvs. ingen brandrisk föreligger.   

Som bottenmembran i vattendammar och deponier ger duken ett 100-procentigt skydd mot erodering och läckage.  

Bildserien nedan visar exempel på applikationer.
 

Fabrikstillverkade måttbeställda tätskiktsprodukter för t.ex. tak  

Membranens produktnamn är PRELASTI. Dess unika egenskaper möjliggör  en unik appliceringsteknik som är mycket energisnål och tidsbesparande vilket skiljer den från traditionella takläggningsmetoder.

Duken visar inga förändringar i styrka eller elastisitet i ett så brett temperaturområde som -30° till +120°. PRELASTI-membranet påverkas inte av växlingar mellan värme, kyla, vindtryck, regn, vattensamlingar, snö, is, UV-strålning eller andra väderfenomen. Membranen har en oöverträffad lång livslängd med minimalt underhåll.

Tätskiktsmembranet limmas eller skruvas i underlaget och har fullständig följsamhet med rörelser i huskonstruktionen oberoende av omgivande temperatur och ålder på membranet.

Produkten PRELASTI är kemiskt och termiskt stabil och avger inga gaser eller lukter. Tillverkningsmetoden är energisnål och allt är miljögodkänt.

PRELASTI takmembran måttbeställs och allt eller det mesta svetsas och detaljutformas i fabrik. Takmembranen finns i olika kvalitéer och kan beläggas med vattenslipad natursten, cementplattor, asfalt, planteringar, byggnationer, solfångare o.dyl. PRELASTI är bästa underlaget för
'gröna tak'.

   

Kontakta oss och berätta om Ditt projekt!  

Vi kanske har en ny bra lösning till Dig!