Vi ringer upp Dig!    

Vänta inte! Tätskiktsmembranen PRELASTI håller i uppåt 100 år enligt SundaHus.se  

 

Använd vår återuppringningstjänst, så kan Du meddela oss Dina önskemål och frågor. 

 

Brådskande ärenden besvaras via mobiltelefon
0708 609 479. 

 

Övriga ärenden ber vi få handlägga via meddelandeformuläret här nedan
(eller via mejl på nästa sida).